Hiszpania > Katalonia (Region)
Hiszpania > Tarragona (Region)

Barra del Trabucador

Bar Trabucador to sześciokilometrowy przesmyk łączący deltę rzeki Ebro z półwyspem Baña. Znajduje się w gminie San Carlos de la Rápita (prowincja Tarragona, Hiszpania). Jest to bardzo delikatna przestrzeń, powstała w wyniku osadzania się piasku przez prądy morskie. W czasie sztormów przestrzeń ta jest zalewana wodą morską i w ten sposób łączy Morze Śródziemne z Zatoką Alfaques, przerywając komunikację lądową. Jej przedłużenie, wraz z wybrzeżem gmin Alcanar i San Carlos de la Rápita, wyznacza granicę Zatoki Alfaques. Bar Trabucador przecina Droga Trabucador, która prowadzi aż do słonych równin Trinidad w La Baña. Plaże są długie, choć zbliżone do granicy wyznaczonej przez drogę. Występuje tam również powolne pogłębianie się wody, co sprawia, że wody są ciepłe, a pływy morskie występują z większą częstotliwością.

Większą część baru stanowią obszary piaszczyste bez roślinności, choć można zaobserwować kilka porośniętych roślinnością wydm, a na brzegach zatoki kilka zbiorowisk halofilnych. Na obszarze wydm dominuje trawa plażowa (Elymus farctus) (siedlisko będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty; kod 2110), z pewnymi gatunkami obcymi dla Delty, takimi jak Otanthus maritimus i Loto creticus. Jeśli chodzi o zbiorowiska halofitów, najważniejsze są trzcinowiska (Juncetalia maritimi) i murawy esparto (siedliska będące przedmiotem zainteresowania społeczności, kod 1410 i 1320) oraz zbiorowiska Salicornia i innych roślin jednorocznych, kolonizujących zasolone gleby gliniaste lub piaszczyste (kod 1310). Na obszarze tym przeprowadzono szereg działań, m.in. następujące: W celu ochrony siedlisk będących przedmiotem zainteresowania społeczności (siedliska będące przedmiotem zainteresowania społeczności, kod 1410 i 1320) przeprowadzono następujące działania.

Przeprowadzono szereg działań mających na celu przywrócenie komunikacji i ustabilizowanie przestrzeni (utworzenie sztucznych wydm, zamknięcie punktów otwartych przez morze) oraz nadanie jej charakteru rekreacyjnego (parking, teren usługowy itp.). Obawy budzi fakt, że działania te przyczyniły się do trywializacji krajobrazu tego obszaru i nie zawsze były skuteczne. Obecnie głównym czynnikiem negatywnie wpływającym na ten obszar jest nadmierna eksploatacja tego terenu, zwłaszcza w okresie letnim, oraz ruch uliczny wzdłuż baru Trabucador. Obszar ten jest częścią sieci Natura 2000..

Plaże w okolicy

Pokaż plaże z całego regionu

Hotele w pobliżu plaży

Booking.com

Plaże w pobliżu

Copyright © Plaże360 | Polityka prywatności